iStart - חדשות ומבזקים הרשם  |  התחבר  |  הוסף למועדפים
פורטל חדשות, מבזקים ועדכונים
איי סטארט פורטל מבזקים ועדכונים בפייסבוק איי סטארט פורטל מבזקים ועדכונים בטוויטר איי סטארט פורטל מבזקים ועדכונים בגוגל פלוס 0
  מזג אוויר   |   לוח מודעות   |   תמונות   |   מפות   |   פורומים   |   בלוגים   |   לוח שנה   |  רדיו   |   אינדקס עסקים   |   לוח שידורים   |  שערי מט"ח   |  עוד
מיקומך באתר
עמוד ראשי
בלוגים
סקירת השוק היומית לתאריך 5.3.15

בלוגים

התחבר   |   הרשם

גואל
05
מרץ

סקירת השוק היומית לתאריך 5.3.15

מאת: גואל  |  5 מרץ, 2015 09:35  |  מדריכים וטיפים


 

סקירה יומית:

וולסטריט חתמה את יום המסחר בירידות שערים;

המסחרבשוק האמריקאי התנהל במגמה שלילית על רקע נעילה חיובית בבורסות אירופה ופרסוםנתוני מאקרו במשק האמריקאי.

בזירתהמאקרו; פורסם מדד התעסוקה ADP אשר הציג תוספת של 212 אלף משרות ופספס את תחזיות האנליסטים. יחדעם זאת, פורסם ספר הבז' שהציג דוח שלילי בעקבות ירידת מחיר הנפט והתחזקות הדולרופגע בתעשייה. נתונים מאכזבים אשר העיבו על המדדים בוול סטריט.

שוקהסחורות; הנפט מתקן כלפי מעלה ונסחר ברמת 51.86 דולר לחבית, הזהב שומר על יציבות ונסחרברמת 1,206 דולר לאונקיה. 

 

הישארו מעודכנים - iMarkets בFacebook

 

מדדים:

 

נאסד"ק:

הנאסד"ק פתח את יוםהמסחר בירידות שערים קלות וסגר ברמת 4,967 נק'. הנאסד"ק ימצא תמיכה ברמת 4,960נק'. שבירה של רמה זו תוביל את מדד הנאסד"ק לתמיכה שנייה ברמת  4,950 נק'. מדד הנאסד"ק ימצא התנגדותראשונה ברמת 4,970 נק'. פריצה של רמה זו תוביל את הנאסד"ק להתנגדות נוספתברמת 4,980 נק'. כל עוד מדד הנאסד"ק נסחר מעל רמת 4,500 נק' נקבל איתות טכני חיובילטווח הקצר. שבירה של רמה זו תהווה איתות טכני שלילי  לטווח הקצר.  

רמותהתנגדות:4,970נק', 4,980 נק'.

רמותתמיכה: 4,960נק', 4,950 נק'.

 

ת"א 25:

מדדת"א 25 פתח את יום המסחר בעליות שערים קלות וסגר ברמת 1,529 נק'. מדדת"א 25 ימצא תמיכה ברמת 1,520 נק'. שבירה של רמה זו תוביל את מדד ת"א 25לתמיכה שנייה ברמת 1,500 נק'. מדד ת"א 25 ימצא התנגדות ברמת 1,530 נק'. כלעוד מדד ת"א 25 נסחר מעל רמת התמיכה 1400 נק'. נקבל איתות טכני חיובי לטווחהקצר. שבירה של רמה זו תהווה איתות טכני שלילי לטווח הקצר.

רמותהתנגדות: 1,530נק'.

רמותתמיכה : 1,520נק', 1,500 נק'.

 

דאקס:

מדדהדאקס פתח את יום המסחר בעליות שערים וסגר ברמת 11,390 נק'. הדאקס ימצא תמיכהראשונה ברמת 11,360 נק'. שבירה של רמה זו תוביל את הדאקס לירידה נוספת עד רמתתמיכה 11,330 נק'. מדד הדאקס ימצא התנגדות ראשונה ברמת 11,400 נק'. פיצה של רמה זותוביל להתנגדות נוספת ברמת 11,420 נק'. הדאקס נסחר מעל רמת התמיכה 10,000 נק'. כלעוד המדד נסחר מעל רמה זו נקבל איתות חיובי לטווח הקצר. שבירה של רמה זו תהווהאיתות שלילי לטווח הקצר.

רמותהתנגדות: 11,400נק', 11,420 נק'.

רמותתמיכה:  11,360 נק', 11,330 נק'.

 

פוטסי 100:

מדדהפוטסי פתח את יום המסחר בעליות שערים וסגר ברמת 6,919 נק'. הפוטסי ימצא תמיכהראשונה ברמת 6,900 נק'. שבירה של רמה זו תוביל את הפוטסי לתמיכה נוספת ברמת 6,880 נק'.הפוטסי ימצא התנגדות ברמת 6,920 נק'. פריצה של רמה זו תוביל את מדד הפוטסי להתנגדותנוספת ברמת 6,930 נק'. מדד הפוטסי נסחר מעל רמת התמיכה 6,500 נק' כל עוד המדד נסחרמעל רמה זו נקבל איתות חיובי לטווח הקצר. שבירה של רמה זו תהווה איתות טכני שלילי לטווחהקצר.

רמותהתנגדות: 6,920נק', 6,930 נק'.  

רמותתמיכה: 6,990נק', 6,880 נק'.

 

סחורות:

 

נפט:

הנפטפתח את יום המסחר בעליות שערים קלות ונסחר במחיר 51.86 דולר לחבית. הנפט ימצא תמיכהראשונה ברמת 51.70 דולר. שבירה של רמה זו תוביל את הנפט לרמת תמיכה שנייה במחיר 51.50דולר. מנגד, הנפט ימצא התנגדות ברמת מחיר 52.00 דולר. פריצה של רמה זו תוביל אתהנפט לרמת התנגדות נוספת במחיר 52.20 דולר לחבית. הנפט נסחר מעל רמת התמיכה 50.00דולר. כל עוד הנפט נסחר מעל רמה זו נקבל איתות חיובי לטווח הקצר. שבירה של רמה זותהווה איתות טכני שלילי לטווח הקצר.  

 

זהב:

הזהבפתח את יום המסחר ביציבות עם נטייה לעליות שערים ונסחר ברמת מחיר 1,206 דולרלאונקיה. הזהב ימצא תמיכה ברמת 1,205 דולר. שבירה של רמה זו תוביל את הזהב לתמיכה שנייהברמת 1,200 דולר. מנגד, הזהב ימצא התנגדות ראשונה ברמת 1,210 דולר. פריצה של רמהזו תוביל את הזהב להתנגדות שנייה במחיר 1215 דולר. הזהב נסחר מתחת רמת ההתנגדות 1,250דולר. כל עוד הזהב נסחר מתחת רמה זו נקבל איתות שלילי לטווח הקצר. פריצה של רמה זותהווה איתות טכני חיובי לטווח הקצר.

 

מט"ח:

 

EUR/USD:

האירונחלש כנגד הדולר האמריקאי ביום המסחר האחרון וסגר ברמת 1.1133. התנגדות ראשונהממתינה לצמד ברמת 1.1150. פריצה של רמה זו תוביל את הצמד לרמת התנגדות שנייה ברמת 1.1180.מנגד, הצמד ימצא תמיכה ראשונה ברמת 1.1130 שבירה של רמה זו תוביל את הצמד לתמיכה שנייהברמת 1.1110. הצמד נסחר מתחת רמת ההתנגדות 1.2000 כל עוד הצמד נסחר מתחת רמה זונקבל איתות שלילי לטווח הקצר. פריצה של רמה זו תהווה איתות חיובי לטווח הקצר.  

נקודתתמיכה: 1.1130,1.1110.

נקודתהתנגדות: 1.1150,1.1180.

 

USD/JPY:

הדולרהאמריקאי נחלש כנגד היין היפני במהלך יום המסחר האחרון וסגר ברמת  119.57. התנגדות ראשונה ממתינה לצמד ברמת 119.60פריצה של רמה זו תוביל את הצמד לרמת התנגדות שנייה ברמת 119.80 מנגד, הצמד ימצא תמיכה ראשונהברמת 119.50. שבירה של רמה זו תוביל את הצמד לתמיכה שנייה ברמת 119.40. הצמד נסחר מתחתרמת ההתנגדות 120.00. כל עוד הצמד נסחר מתחת רמה זו נקבל איתות שלילי לטווח הקצר. פריצהשל רמה זו תהווה איתות חיובי לטווח הקצר.

נקודתתמיכה: 119.50,119.40.

נקודתהתנגדות: 119.60,119.80.

 

מניות:

Apple:

אפלפתחה את יום המסחר בירידות שערים וסגרה ברמת 128.54 נק'. אפל תמצא תמיכה ברמת 128.40נק'. שבירה של רמה זו תוביל את אפל לתמיכה שנייה ברמת 127.90 נק'. מניית אפל תמצאהתנגדות ראשונה ברמת 128.80 נק'. פריצה של רמה זו תוביל להתנגדות נוספת ברמת 129.00נק'. כל עוד אפל נסחרת מעל רמת התמיכה 120.00 נק' נקבל איתות חיובי לטווח הקצר. שבירהשל רמה זו תהווה איתות שלילי לטווח הקצר.  

רמותהתנגדות: 128.80נק', 129.00 נק'.

רמותתמיכה: 128.40נק', 127.90 נק'.

 

בזק:

בזקפתחה את יום המסחר בעליות שערים וסגרה ברמת 664 נק'. בזק תמצא תמיכה ראשונה ברמת 660נק'. שבירה של רמה זו תוביל את בזק לתמיכה שנייה ברמת 650 נק'. מניית בזק תמצאהתנגדות ראשונה ברמת 670 נק'. פריצה של רמה זו תוביל להתנגדות נוספת ברמת 680 נק'. בזק נסחרת מעל רמת התמיכה 650 נק', כל עודהמנייה נסחרת מעל רמה זו נקבל איתות חיובי לטווח הקצר. שבירה של רמה זו תהווהאיתות שלילי לטווח הקצר.   

רמותהתנגדות: 670נק', 680 נק'.   

רמותתמיכה: 660 נק',650 נק'.

 

סיכום:

השווקיםהפיננסים צפויים לפתוח את יום המסחר ביציבות עם נטייה לירידות שערים בהמשך לסגירהאמש בוול סטריט.  

המשקיעיםמגיבים בירידות שערים כתוצאה מפרסום מנתוני מאקרו מאכזבים במשק האמריקאי.

יומןמאקרו יומי:היום לא צפויים להתפרסם נתוני מאקרו מהותיים אשר עלולים להשפיע על המסחר באופןישיר.

בהצלחה

*איןלראות בסקירה זו כל המלצה לקנייה או מכירה של מוצרים פיננסים או תחליף לייעוץמקצועי, חלק מהנכתב בסקירה נכון ליום המסחר האחרון. השימוש נעשה באחריות הגולשבלבד.  


מידע נוסף - בלוג פיננסים, Loanme

שתף:  הדפסשלח במיילשתף בלינקדיןשתף בגוגל+שתף בטוויטרשתף בפייסבוק
תגובות
כתוב תגובה:
שמכם:

אתר:

תגובה:

צור בלוג משלך
© 2019 איי סטארט חדשות ומבזקים, כל הזכויות שמורות צרו קשר  |  עזרה  |  אודות  |  תנאי שימוש